valbuk

 

 

valbuk

 

Cilj projekta je implementacija in uporaba načel ECVET v sektorju čiščenja, da bi nekvalificiranim delavcem, zlasti ženskam z migrantskim ozadjem, olajšali dostop do vseživljenjskega učenja na področju storitev čiščenja. 

V projektu želimo z uporabo modela VQTS (www.vocationalqualifications.net):
• primerjati obstoječe kvalifikacije v sektorju čiščenja in oblikovati enotno kompetenčno matriko, s čimer bi lahko povečali prepustnost sistema kvalifikacij in olajšali prenos kvalifikacij na evropski ravni
• pripraviti smernice in preizkusiti praktične rešitve za sistem, osnovan na modulih, ki omogoča pridobitev kvalifikacije s kombinacijo formalnega usposabljanja in priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja
• oblikovati operativna partnerstva, v katera bodo vključeni deležniki iz sektorja čiščenja in s katerimi bi lahko zagotovili nadaljnjo uporabo in razvoj modela po zaključku projekta. Več...

 

 

 

eacea chstiftung ecap fbb 3s iriv
holland studiometa unia sveb masoin cpz